Skvattemölla - Historien från 1629 till 2007.

Sedan 1600-talet har mjöl malts i kvarnen som drivits med vatten från Pinnån i nordvästra Skåne.

Kort om Skvattemölla...

" - Skvattemölla omtalas 1629 för första gången i skrift. Kvarnen fick sitt nuvarande utseende 1860. Driften pågick fram till 1972 då kvarnägaren Harry Håkansson gick i pension. Åtta år senare återinvigdes Skvattemölla som kvarn i mindre skala.